Najdogodniejszą okazją do zacieśniania więzi w grupie jest przetrwanie poważnego wyzwania, dzięki sile całego zespołu. Jeżeli każdy członek będzie miał w tym swój udział, poczują oni silniejszy ze sobą związek, a także poznają się lepiej. W dalszej kolejności doprowadzi to do lepszego zrozumienia i efektywniejszej współpracy. Jest to podstawa, jaką kierują się organizatorzy szkół przetrwania.

Organizacja imprez integracyjnych przebiega w podobny sposób, dlatego też wiele przedsiębiorstw wysyła swoich pracowników na takie wyjazdy, licząc, że to wzmocni nowe i utrwali już istniejące więzi. Zadania, które wymagają wspólnego wysiłku, których nie sposób rozwiązać samodzielnie, to klucz do sukcesu takich wydarzeń.

Duża popularnością cieszą się zwłaszcza imprezy integracyjne na Mazurach, które są doskonałą okazją do zaprzyjaźnienia się i przeżycia niezapomnianych chwil. Wyzwania są tak dobrane, żeby przezwyciężały je grupy, a tym samym, że ludzie lepiej się poznali i przezwyciężyli swoje słabości, dowiadując się czegoś nowego o sobie samych, jak i innych, o których mieli inne wyobrażenie – często bardzo odbiegające od prawdziwego.