Lipce Reymontowskie skansen to kolebka polskiej literatury. To w tej miejscowości mieszkał słynny literat i noblista Władysław Stanisław Reymont. Miejscowość jest niewielka, ale na miejscu zdecydowanie widać dbałość o oznaczenia, które pomagają trafić do konkretnych miejscówek, które zostały poświęcone słynnemu autorowi. Lipce to nie tylko muzeum, to również wystawa traktująca o regionalnych tradycjach i historii regionu. Będąc w okolicach warto poświęcić chwilę i zatrzymać się w miejscu, które kojarzą się przede wszystkim z polską tradycją i literaturą.

Skansen w Lipcach Reymontowskich czyli kolebka polskiej literatury

Wieś Lipce została założona w 1338 roku, gdzie nazwę tą nosiła aż do 1982 roku. Lipce Reymontowskie zasłynęły przede wszystkim ze względu na działalność literacką Reymonta, ale też na bogatą tradycję polskiej kultury folkowej. Autor umieścił tutaj akcję książki “Chłopi” co rozsławiło miejscowość już w latach osiemdziesiątych. Od tego momentu miejscowość jest znana jako Lipce Reymontowskie.
Muzeum w tej miejscowości zaczęło funkcjonować w 1982 roku, kiedy to postanowiono o utworzeniu miejsca, w którym zacznie się gromadzić eksponaty związane z regionem i samym autorem. Otwarcie muzeum wiązało się przede wszystkim z rocznicą pięćdziesięcioletniego istnienia Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta. Nastąpiło wtedy otwarcie Izby Regionalnej, która po dziś dzień skupia miłośników regionalnych tradycji. Placówka ta powstała w wyniku działań Muzeum Okręgowego w Żyrardowie oraz osób, którym zależało na zachowaniu pamięci na temat Lipiec Reymontowskich.

Skansen w Lipcach Reymontowskich to miejsce, gdzie można zanurzyć się w historię regionu oraz dzieje samego autora. Muzeum w docelowej placówce działa od 2003 roku. Na miejscu, gdzie kiedyś istniała mała manufaktura tekstylna (ówczesna własność Winklów) zgromadzono pokaźną ilość eksponatów traktujących o regionalnych tradycjach i samym autorze. W muzeum znajdują się stałe ekspozycje oraz wystawa planszowa poświęcona literatowi.