W jaki sposób można zdobyć patent jachtowego sternika morskiego? Jakie warunki trzeba spełnić? Jak wygląda egzamin? Czy przed przystąpieniem do niego konieczne jest odbywanie specjalnego kursu?

Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, zapraszamy do przeczytania naszego krótkiego poradnika. Znajdziecie w nim odpowiedzi na wszystkie powyższe kwestie.

Jachtowy sternik morski – kim jest i co mu wolno?

Patent jachtowego sternika morskiego jest drugim z trzech poziomów przyznawanych w Polsce uprawnień żeglarskich. Posiadacze tego dokumentu mają prawo prowadzić następujące typy jednostek:

 • wszystkie typy jachtów żaglowych z lub bez pomocniczego napędu mechanicznego (silnika) na wodach śródlądowych,
 • jachty żaglowe do 18 m długości kadłuba z lub bez pomocniczego napędu mechanicznego na wodach morskich.

Na tym jednak nie koniec. Osoba mająca patent jachtowego sternika morskiego automatycznie zyskuje uprawnienia właściwe dla motorowodnego sternika morskiego (co ciekawe, w druga stronę to nie działa – chyba że sternik motorowodny ma jednocześnie patent żeglarza).

Jachtowy sternik morski może więc również prowadzić:

 • wszystkie typy jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • jachty motorowe do 18 m długości po wodach morskich.

Jachtowy sternik morski – warunki

Pragnąc zdobyć patent jachtowego sternika morskiego, nie trzeba odbywać specjalnego szkolenia. Warto jednak wziąć udział w stosownym kursie, by zdobyć umiejętności, doświadczenie oraz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu. Chcąc uzyskać patent, należy spełniać następujące warunki:

 • ukończyć 18. rok życia,
 • zdobyć odpowiedni staż. Składają się na niego minimum dwa rejsy morskie o łącznym czasie trwania przynajmniej 200 godzin żeglugi (co ważne, można do nich zaliczyć czas wypływany podczas szkolenia),
 • wnieść opłatę egzaminacyjną w wysokości 350 zł (uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat mają zniżkę 50%),
 • zdać egzamin przed państwowy.

Jak wygląda egzamin na sternika morskiego?

Aby uzyskać pozytywny wynik, należy zdać obie części, zarówno teorię, jak i praktykę. W przypadku niezaliczenia którejś z nich egzamin musi być powtórzony w całości. Jego składowe przebiegają w następujący sposób:

 • część teoretyczna: warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest bezbłędne rozwiązanie zadania nawigacyjnego oraz zdanie testu. Zawiera on 75 pytań jednokrotnego wyboru – aby go zaliczyć, trzeba odpowiedzieć poprawnie na minimum 65 z nich,
 • część praktyczna polega na wykonaniu zleconych przez komisję zadań, takich jak manewry portowe, pływanie na żaglach, podejście do człowieka za burtą. Aby zaliczyć ten moduł egzaminu, trzeba poprawnie przeprowadzić wszystkie elementy, przy czym dopuszczalne jest jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru.

Jak uzyskać patent?

Po pomyślnym zaliczeniu obu części egzaminu należy złożyć wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego i dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu, wystawiany przez komisję egzaminacyjną,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie 200 godzin niezbędnego stażu (opinie lub karty rejsów),
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • kopię dokumentu tożsamości, legitymacji szkolnej lub studenckiej, uprawniającej do 50% zniżki,
 • kopię dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego.