Jednostki pływające, których głównym napędem jest silnik mechaniczny to jachty motorowe. Za jacht motorowy uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec. Warto wiedzieć, że jachty tego typu o mocy silnika do około siedemdziesięciu pięciu kW i długości kadłuba do trzynastu metrów nie wymagają posiadania dokumentów kwalifikacyjnych podczas ich prowadzenia.  Oczywiście warto posiadać patent żeglarza jachtowego lub motorowego dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych.

Gdzie zdobyć uprawienia na jachty motorowego

Uprawienia na jachty motorowe większego typu o dużej mocy silnika można dobyć w podobny sposób jak patent żeglarski. Wystarczy odbyć specjalny kurs praktyczny i teoretyczny. Istotną informacją może być fakt, że do holowania za pomocą jachtu motorowego narciarzy i obiektów latających konieczne jest dodatkowa licencja.

Czego dotyczy kurs obsługi jachtu motorowego?

Podczas kursy można zdobyć informację o przepisach, na temat budowy jachtów, dowiedzieć się o teorii żeglowania, a także o pracy bosmana o manewrowaniu jachtem i ratownictwie.